تصفیه پساب به روش CPI

جدا کننده روغن CPI جهت جداسازی روغن و مشتقات نفتی از روش چربی گیر CPI آب یا پساب

پکیج چربی گیر جدا کننده (CPI (Corrugated plate Interceptor به عنوان یک جداکننده ی ثقلی روغن، گریس، گازوئیل، هیدروکربن ها و سایر مشتقات نفتی از آب در صنایع مختلف به کار می رود و به مانند سایر پکیج های پیش ساخته ی تامین شده توسط شرکت فران با شرایط نگهداری و بهره برداری آسان، حداقل قطعات متحرک و فرآیندی پایدار از سایر سیستم های مشابه متمایز می باشد.

یکی از مهمترین نقاط قوت سیستم های تأمین شده شرکت فران، توانایی وسهولت در اضافه نمودن قطعات جانبی مورد نیاز می تصفیه آب به روش CPI باشد. بنابراین با توجه به شرایط و تصفیه آب به روش چربی گیر CPI مشخصات مورد نیاز آب خروجی از چربی گیرها،  امکان به کارگیری تصفیه پساب به روش CPI بستر های مختلف، صفحات باجنس های متنوع، تجهیزات مورد نیاز جهت جمع آوری و انتقال لجن تولیدی و همچنین تصفیه فاضلاب به روش CPI امکان تبدیل سیستم CPI به سیستم شناورسازی با هوای فشرده (DAF) با افزایش سیستم فشرده سازی و برگشت آب، وجود تصفیه آب CPI خواهد داشت.

مهمترین موارد کاربرد واحدهای تصفیه پساب به روش CPI تصفیه فاضلاب به روش CPI چربی گیر فاضلاب چربی گیر (CPI ) به صورت زیر می باشد:

-         تاسیسات تصفیه پساب به روش CPI سر چاهی نفت و گاز

-         پالایش نفت تصفیه آب به روش چربی گیری و گاز

-         واحدهای تصفیه آب و پساب

-         واحدهای میعانات گازی

-         واحدهای پالایش ذغال سنگ

-         ایستگاه تصفیه آب CPI های راه آهن و کامیون

-         واحدهای توزیع کننده ی حامل های انرژی

شرکت فران توانایی طراحی و ساخت پکیج های CPI در اندازه تصفیه آب به روش چربی گیری ها و ظرفیت های متنوع با توجه به نیاز مشتری را داراست. 

یک واحد حذف روغن (CPI ) به طور استاندارد شامل بخش های زیر می باشد

واحد جداسازی شامل: 

-         محفظه ورود پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI سیال

-         محفظه جداسازی

-         محفظه جمع آوری لجن

-         مجرای خروج تصفیه آب به روش چربی گیر CPI روغن

-         حوضچه ی پکیج چربی گیر تصفیه آب خروجی

-         دریچه های بازشو قابل دسترسی

-         محل تجمیع ذرات کوچک روغن (Coalescing Media )

-         جمع کننده تصفیه فاضلاب به روش CPI ی سطحی (برحسب درخواست)  

-         جمع کننده ی لجن از کف پکیج (برحسب درخواست)

-         سیستم کنترلی

این سیستم می تواند بر اساس تصفیه آب به روش چربی گیر CPI شرایط و محیط قرارگیری پکیج با توجه به نیاز مشتری به صورت کاملاً اتوماتیک بر اساس الگوریتم های پیچیده در فرآیند پکیج چربی گیر CPI تصفیه و بکارگیری پکیج چربی گیر CPI تجهیزات کنترل اتوماتیک (PLC) و توسط فران تأمین شود. ساير تجهيزات جانبي که پکیج چربی گیر CPI با توجه به نیاز کارفرمایان قابل تأمين توسط فران است به شرح زير ميباشند:

-         تعبيه تجهيزات تصفیه آب به روش چربی گیر CPI جانبي نظير نردبان و مسيرهاي دسترسي به پكيج

-         پمپاژ لجن پکیج چربی گیر فاضلاب توليدي توسط پمپ از پكيج

-         سيستم پيش تصفيه شيميايي

-         ساخت پكيج تصفیه پساب به روش CPI به صورت بتني در احجام بالا و قابل تعبيه در زمين

-         امکان نمونه تصفیه آب به روش چربی گیری گيري از آب تصفيه شده

-         بکارگیری تجهيزات ضد انفجار مناسب جهت استفاده در محيطهاي پر خطر

-         مخزن اختلاط پکیج چربی گیر فاضلاب سريع

-         مخزن متعادل تصفیه پساب به روش CPI سازي سيال ورودي

-         ايستگاه پمپاژ سیال ورودي چربی گیر فاضلاب و خروجي

-         ابزار دقيق و سيستم كنترلي بر اساس نياز سازنده و پارامترهاي درخواستي

-         سيستم توليد آب پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI آشاميدني

-         بکارگیری انواع پوشش ها و متريال ها تصفیه فاضلاب به روش CPI در ساخت پکیج

-         انتقال، حمل و آبگيري لجن توليدي

 بخش‌های دیگر