پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI

جدا کننده روغن CPI جهت جداسازی روغن و مشتقات نفتی از پکیج چربی گیر CPI آب یا پساب

پکیج چربی گیر جدا کننده (CPI (Corrugated plate Interceptor به عنوان یک جداکننده ی ثقلی روغن، گریس، گازوئیل، هیدروکربن ها و سایر مشتقات نفتی از آب در صنایع مختلف به کار می رود و به مانند سایر پکیج های پیش ساخته ی تامین شده توسط شرکت فران با شرایط نگهداری و بهره برداری آسان، حداقل قطعات متحرک و فرآیندی پایدار از سایر سیستم های مشابه متمایز می باشد.

یکی از مهمترین نقاط قوت سیستم های تأمین شده شرکت فران، توانایی وسهولت در اضافه نمودن قطعات جانبی مورد نیاز می پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI باشد. بنابراین با توجه به شرایط و تصفیه پساب به روش CPI مشخصات مورد نیاز آب خروجی از چربی گیرها،  امکان به کارگیری چربی گیر فاضلاب بستر های مختلف، صفحات باجنس های متنوع، تجهیزات مورد نیاز جهت جمع آوری و انتقال لجن تولیدی و همچنین تصفیه آب به روش CPI امکان تبدیل سیستم CPI به سیستم شناورسازی با هوای فشرده (DAF) با افزایش سیستم فشرده سازی و برگشت آب، وجود پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI خواهد داشت.

مهمترین موارد کاربرد واحدهای تصفیه پساب به روش CPI پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI چربی گیر (CPI ) به صورت زیر می باشد:

-         تاسیسات چربی گیر فاضلاب سر چاهی نفت و گاز

-         پالایش نفت تصفیه فاضلاب به روش CPI و گاز

-         واحدهای تصفیه آب و پساب

-         واحدهای میعانات گازی

-         واحدهای پالایش ذغال سنگ

-         ایستگاه روش چربی گیر CPI های راه آهن و کامیون

-         واحدهای توزیع کننده ی حامل های انرژی

شرکت فران توانایی طراحی و ساخت پکیج های CPI در اندازه چربی گیر به روش CPI ها و ظرفیت های متنوع با توجه به نیاز مشتری را داراست. 

یک واحد حذف روغن (CPI ) به طور استاندارد شامل بخش های زیر می باشد

واحد جداسازی شامل: 

-         محفظه ورود تصفیه آب CPI سیال

-         محفظه جداسازی

-         محفظه جمع آوری لجن

-         مجرای خروج واحدهای چربی گیر CPI روغن

-         حوضچه ی تصفیه فاضلاب به روش CPI خروجی

-         دریچه های بازشو قابل دسترسی

-         محل تجمیع ذرات کوچک روغن (Coalescing Media )

-         جمع کننده تصفیه آب به روش CPI ی سطحی (برحسب درخواست)  

-         جمع کننده ی لجن از کف پکیج (برحسب درخواست)

-         سیستم کنترلی

این سیستم می تواند بر اساس چربی گیر فاضلاب شرایط و محیط قرارگیری پکیج با توجه به نیاز مشتری به صورت کاملاً اتوماتیک بر اساس الگوریتم های پیچیده در فرآیند پکیج چربی گیر CPI تصفیه و بکارگیری واحدهای چربی گیر CPI تجهیزات کنترل اتوماتیک (PLC) و توسط فران تأمین شود. ساير تجهيزات جانبي که واحدهای چربی گیر CPI با توجه به نیاز کارفرمایان قابل تأمين توسط فران است به شرح زير ميباشند:

-         تعبيه تجهيزات تصفیه آب به روش CPI جانبي نظير نردبان و مسيرهاي دسترسي به پكيج

-         پمپاژ لجن پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI توليدي توسط پمپ از پكيج

-         سيستم پيش تصفيه شيميايي

-         ساخت پكيج تصفیه آب به روش چربی گیر CPI به صورت بتني در احجام بالا و قابل تعبيه در زمين

-         امکان نمونه پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI گيري از آب تصفيه شده

-         بکارگیری تجهيزات ضد انفجار مناسب جهت استفاده در محيطهاي پر خطر

-         مخزن اختلاط تصفیه آب به روش CPI سريع

-         مخزن متعادل تصفیه آب CPI سازي سيال ورودي

-         ايستگاه پمپاژ سیال ورودي روش چربی گیر CPI و خروجي

-         ابزار دقيق و سيستم كنترلي بر اساس نياز سازنده و پارامترهاي درخواستي

-         سيستم توليد آب چربی گیر به روش CPI آشاميدني

-         بکارگیری انواع پوشش ها و متريال ها روش چربی گیر CPI در ساخت پکیج

-         انتقال، حمل و آبگيري لجن توليدي

 بخش‌های دیگر