پکیج چربی گیر CPI

جدا کننده روغن CPI جهت جداسازی روغن و مشتقات نفتی از چربی گیر فاضلاب آب یا پساب

جدا کننده (CPI (Corrugated plate Interceptor به عنوان یک جداکننده ی ثقلی روغن، گریس، گازوئیل، هیدروکربن ها و سایر مشتقات نفتی از آب در صنایع مختلف به کار می رود و به مانند سایر پکیج های پیش ساخته ی تامین شده توسط شرکت فران با شرایط نگهداری و بهره برداری آسان، حداقل قطعات متحرک و فرآیندی پایدار از سایر سیستم های مشابه متمایز می باشد.

یکی از مهمترین نقاط قوت سیستم های تأمین شده شرکت فران، توانایی وسهولت در اضافه نمودن قطعات جانبی مورد نیاز می تصفیه آب به روش چربی گیری باشد. بنابراین با توجه به شرایط و تصفیه آب به روش چربی گیر CPI مشخصات مورد نیاز آب خروجی از چربی گیرها،  امکان به کارگیری چربی گیر فاضلاب بستر های مختلف، صفحات باجنس های متنوع، تجهیزات مورد نیاز جهت جمع آوری و انتقال لجن تولیدی و همچنین تصفیه آب CPI امکان تبدیل سیستم CPI به سیستم شناورسازی با هوای فشرده (DAF) با افزایش سیستم فشرده سازی و برگشت آب، وجود پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI خواهد داشت.

مهمترین موارد کاربرد واحدهای تصفیه فاضلاب به روش CPI پکیج چربی گیر تصفیه آب پکیج چربی گیر CPI چربی گیر (CPI ) به صورت زیر می باشد:

-         تاسیسات روش چربی گیر CPI سر چاهی نفت و گاز

-         پالایش نفت چربی گیر فاضلاب و گاز

-         واحدهای تصفیه آب و پساب

-         واحدهای میعانات گازی

-         واحدهای پالایش ذغال سنگ

-         ایستگاه واحدهای چربی گیر CPI های راه آهن و کامیون

-         واحدهای توزیع کننده ی حامل های انرژی

شرکت فران توانایی طراحی و ساخت پکیج های CPI در اندازه تصفیه آب به روش چربی گیر CPI ها و ظرفیت های متنوع با توجه به نیاز مشتری را داراست. 

یک واحد حذف روغن (CPI ) به طور استاندارد شامل بخش های زیر می باشد

واحد جداسازی شامل: 

-         محفظه ورود تصفیه آب به روش چربی گیر CPI سیال

-         محفظه جداسازی

-         محفظه جمع آوری لجن

-         مجرای خروج تصفیه آب CPI روغن

-         حوضچه ی تصفیه پساب به روش CPI خروجی

-         دریچه های بازشو قابل دسترسی

-         محل تجمیع ذرات کوچک روغن (Coalescing Media )

-         جمع کننده واحدهای چربی گیر CPI ی سطحی (برحسب درخواست)  

-         جمع کننده ی لجن از کف پکیج (برحسب درخواست)

-         سیستم کنترلی

این سیستم می تواند بر اساس پکیج چربی گیر تصفیه آب شرایط و محیط قرارگیری پکیج با توجه به نیاز مشتری به صورت کاملاً اتوماتیک بر اساس الگوریتم های پیچیده در فرآیند واحدهای چربی گیر CPI تصفیه و بکارگیری تصفیه فاضلاب به روش CPI تجهیزات کنترل اتوماتیک (PLC) و توسط فران تأمین شود. ساير تجهيزات جانبي که پکیج چربی گیر فاضلاب با توجه به نیاز کارفرمایان قابل تأمين توسط فران است به شرح زير ميباشند:

-         تعبيه تجهيزات تصفیه آب به روش چربی گیری جانبي نظير نردبان و مسيرهاي دسترسي به پكيج

-         پمپاژ لجن تصفیه فاضلاب به روش CPI توليدي توسط پمپ از پكيج

-         سيستم پيش تصفیه آب به روش CPI تصفيه شيميايي

-         ساخت پكيج تصفیه پساب به روش CPI به صورت بتني در احجام بالا و قابل تعبيه در زمين

-         امکان نمونه تصفیه آب به روش چربی گیر CPI گيري از آب تصفيه شده

-         بکارگیری تجهيزات ضد انفجار مناسب جهت استفاده در محيطهاي پر خطر

-         مخزن اختلاط تصفیه آب به روش چربی گیری سريع

-         مخزن متعادل پکیج چربی گیر تصفیه آب CPI سازي سيال ورودي

-         ايستگاه پمپاژ سیال ورودي روش چربی گیر CPI و خروجي

-         ابزار دقيق و سيستم كنترلي بر اساس نياز سازنده و پارامترهاي درخواستي

-         سيستم توليد آب پکیج چربی گیر فاضلاب آشاميدني

-         بکارگیری انواع پوشش ها و متريال ها روش چربی گیر CPI در ساخت پکیج

-         انتقال، حمل و آبگيري لجن توليدي

 بخش‌های دیگر