پیوندها

پیوندها

شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران (سهامی خاص) پیمانکار طراحی، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری تأسیسات جانبی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع تصفیه آب، فاضلاب، اسمز معکوس و پساب صنعتی میباشد. تصفیه آب صنعتی، پکیج تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب، پکیج اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، آب شیرین کن، تصفیه خانه فاضلاب، پکیج آب شیرین کن، تصفیه فاضلاب کارواش، تصفیه فاضلاب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن، دستگاه تصفیه آب، پکیج چربی گیر، دستگاه تصفیه آب صنعتی، پکیج چربی گیر DAF

 بخش‌های دیگر