تصفیه فاضلاب بهداشتی و پساب صنعتی سیستم تصفیه بیولوژیکی فرایند تصفیه بیولوژیکی یکی از موثرترین روشها جهت کاهش مواد آلی موجود در فاضلابها و پساب ها است. میکروارگانیسم های موجود در لجن فعال، از نوع هوازی یا بی هوازی با مصرف مواد آلی، آلودگی بیولوژیکی فاضلاب را کاهش می دهند. تصفیه هوازی در فرایند تصفیه

حذف فسفات

اشكال رايج فسفر در پساب عبارتند از يون اورتو فسفات، پلي فسفات مشتق از اسيد فسفريك و تركيبات آلي حاوي عنصر فسفر كه در اين بين، پلي فسفاتها بصورت جزيي در آب هيدروليز ميگردند. همچنين تجزيه باكتريايي تركيبات آلي حاوي فسفر منجر به توليد يون اورتو فسفات در پساب خواهد شد. اين تركيبات آلي محلول،

حذف نیترات

اشكال معمول نيتروژن در فاضلاب، نيتروژن آلي، آمونياك، نيتريت و نيترات هستند. تجزيه تركيبات آلي درون فاضلاب نيز منجر به افزايش غلظت آمونياك ميگردد. در شرايط بي هوازي، رشد باكتريهاي نيتريت ساز، منجر به مصرف آمونياك و توليد يون نيتريت و پس از آن نيترات خواهد شد. نيتروژن موجود در فاضلابها ناشي از فضولات انساني،

راکتور تصفیه بی هوازی EGSB

راکتور EGSB تصفیه فاضلاب راکتورهای EGSB نسل پیشرفته راکتور UASB هستند. مزایای این فرایند، سرعت بیشتر جریان روبه بالا در راکتور و در نتیجه سرعت تصفیه بالاتر و حجم سرمایه گذاری اولیه کمتر است. همچین کارایی این راکتور در خصوص پسابهای با COD کم و یا حاوی ذرات معلق بی اثر و غیر قابل تجزیه

پکیج تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب فرایند تصفیه بیولوژیکی یکی از موثرترین روشها جهت کاهش مواد آلی موجود در فاضلابها و پساب ها است. میکروارگانیسم های موجود در لجن فعال، از نوع هوازی یا بی هوازی با مصرف مواد آلی، آلودگی بیولوژیکی فاضلاب را کاهش می دهند. تصفیه هوازی در فرایند تصفیه هوازی، آلودگیهای آلی موجود در فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

طراحی و تولید پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت مهندسی فران ار بدو تأسیس بوده است. پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب مجموعه های فلزی پیش ساخته ای هستند که از ظرفیت 10 تا 600 متر مکعب در روز برای مصارف در اجتماعات کوچک نظیر هتلها،

تصفیه بی هوازی به روش UASB

راکتور UASB یکی از پرکاربردترین فرایندهای متداول در تصفیه بی هوازی فاضلاب و پسابهای صنعتی است. این روش در سال 1960 میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن

جداسازی روغن با پکیج CPI

جداسازی روغن از پساب یکی از فرایندهای اصلی پیش تصفیه فاضلاب است. جدا کننده CIP) Corrugated plate Interceptor)؛ به عنوان یک جداکننده ی ثقلی روغن، گریس، گازوئیل، هیدروکربن ها و سایر مشتقات نفتی از آب در صنایع مختلف به کار می رود و به مانند سایر پکیج های پیش ساخته ی تامین شده توسط شرکت
TOP