راه اندازی تأسیسات آب شیرین کن آب دریا به ظرفیت 5000 مترمکعب در روز

راه اندازی تأسیسات آب شیرین کن آب دریا به ظرفیت 5000 مترمکعب در روز

راه اندازی موفقیت آمیز طرح احداث آب شیرین کن آب دریا به ظرفیت 5000 مترمکعب در روز به روش طرح و ساخت

کارتریج فیلتر محافظ واحد اسمز معکوس

کارتریج فیلتر محافظ واحد اسمز معکوس

پروژه احداث تأسیسات آب شیرین کن آب دریای خلیج فارس به ظرفیت 5000 مترمکعب در روز در سال 88 به صورت طرح و ساخت آغاز گردید. شرکت فران به عنوان پیمانکار طرح و ساخت پروژه مسئولیت کلیه مراحل طراحی، خرید و ساخت پروژه را به عهده داشت. تمامی مراحل مربوط به طراحی پایه و مهندسی تفصیلی با بهره گیری از تجارب موفق در دنیا و استفاده از به روز ترین فناوریهای تصفیه آب نظیر استفاده از سیستم اولترافیلتراسیون در شرکت فران انجام پذیرفت. این پروژه علی رغم همزمانی با دوره نوسانات و افزایش قابل توجه نرخ ارز در تیر ماه سال 1393 به بهره برداری رسید و نهایتاً در شهریور 93 عملیات تحویل موقت با موفقیت به پایان رسید.

 بخش‌های دیگر