اتمام عملیات تست عملکرد کارخانه ای پکیج های تمام اتوماتیک SWT فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

اتمام عملیات تست عملکرد کارخانه ای پکیج های تمام اتوماتیک SWT فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

عملیات تست عملکرد کارخانه ای پکیج های تمام اتوماتیک Sanitary با حضور بازرس شخص ثالث در بخشهای مختلف مشتمل بر عملکرد فرایندی، کارایی کلیه تجهیزات الکترومکانیکال، عملکرد تجهیزات ابزاردقیق، ابعادی و ... با موفقیت پایان رسید.

تست عملکرد کارخانه ای پکیج های فاز چهاردهم پارس جنوبی در محل کارخانه فران

تست عملکرد کارخانه ای پکیج های فاز چهاردهم پارس جنوبی در محل کارخانه فران

پکیج ضد انفجار Sanitary مربوط به سکوهای فراساحل فاز 14 پارس جنوبی بوده که شرکت فران پیمانکار طرح و ساخت آن می باشد.

تست عملکرد کارخانه ای(Factory Acceptance Test) پکیج های فوق در حضور نمایندگان شرکت بازرسی شخص ثالث و کارفرمای پروژه مربوط به سکوی نفتی فاز 14 پارس جنوبی انجام شد و کلیه نتایج کاملا مورد تائید قرار گرفت. برخی از تست های صورت گرفته شامل موارد ذیل می باشد:

1.      تست عملکرد فرایندی پکیج شامل حالات ذیل:

·        تست عملکرد در دو حالت اتوماتیک و Manual.

·        سیگنال های اولویت دهی فرایندی و زمانبندی فرایند.

·        اخطارها و محدودیت های قطع جریان برق.

·        خاموش کردن تجهیزات بر اساس اخطارهای ابزار دقیق ها و سیستم کنترل

 

2.      تست عملکرد "Air Blowers"، "Macerator Progressive Cavity Pumps"، "Metering Pumps".

3.      تست عملکرد شیرهای اطمینان در حالت افزایش غیر مجاز فشار و اطمینان از فشار تنظیم برای حفاظت از سیستم از خطرات.

4.      تست عملکرد شیرهای تنظیم فشار.

5.      تست عملکرد و سیگنال های سوییج های سطح

6.       تست عملکرد شیر سلنویید ورودی

7.      شرایط اختلاط در "مخزن ماند" در هنگام کار دیفیوزرها.

8.      بررسی پاسخ ها و عملکرد کلیه تجهیزات ابزار دقیق از جمله اندازه گیر جریان و گیج های فشار.

 بخش‌های دیگر