تأیید عملیات FAT پکیجهای تزریق ماده شیمیایی هیپوکلریت سدیم متعلق به سکوهای فراساحل پارس جنوبی

تأیید عملیات FAT پکیجهای تزریق ماده شیمیایی هیپوکلریت سدیم متعلق به سکوهای فراساحل پارس جنوبی

تست عملکرد کارخانه ای(Factory Acceptance Test) چهار پکیج تزریق محلول ماده شیمیایی هیپوکلریت متعلق به سکوهای فراساحل فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی در حضور نمایندگان شرکت بازرسی شخص ثالث و کارفرمای پروژه مربوط انجام شد و عملیات با موفقیت به اتمام رسید. 

پکیج های تزریق ماده شیمیایی سکوهای فراساحل میدان گازی پارس جنوبی

پکیج های تزریق ماده شیمیایی سکوهای فراساحل میدان گازی پارس جنوبی

تست عملکرد کارخانه ای پکیج های تزریق محلول ماده شیمیایی هیپوکلریت جهت جلوگیری از رشد جلبک و میکروارگانیسم های مزاحم در خط لوله سرویس اطفا حریق متعلق به سکوهای فراساحل فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی در حضور نمایندگان شرکت بازرسی شخص ثالث و کارفرمای پروژه مربوط انجام شد و کلیه نتایج تست کاملا مورد تائید قرار گرفت.

برخی از تست های صورت گرفته شامل موارد ذیل می باشد:

·       تست عملکرد و کارایی فرایند در پکیج

·       تست دقت میزان تزریق

·       تست عملکرد سوییچ های سطح جهت ارسال سیگنال آلارم

·       تست عملکرد "Solenoid Valve" جهت تزریق زمان بندی شده محلول

·       تست عملکرد روتامتر و کنترل سیگنال مربوط به سوییچ جریان جهت ارسال سیگنال HAZOP.

·       تست عملکرد و تنظیم دبی "Angle Globe Valve".

در انتها Release Note توسط بازرس شخص ثالث صادر شد و پکیج ها آماده بسته بندی و Marking جهت بازرسی نهایی و ارسال به سایت شدند.

 بخش‌های دیگر