انتخاب شرکت مهندسی فران برای اعطای گواهینامه کیفیت طلایی از بیستمین گردهمایی بین المللی رهبری کیفیت در سال 2016 شهر پاریس

انتخاب شرکت مهندسی فران برای اعطای گواهینامه کیفیت طلایی از بیستمین گردهمایی بین المللی رهبری کیفیت در سال 2016 شهر پاریس

بیستمین گردهمایی بین المللی رهبری کیفیت در اول ماه می سال 2016 با حضور آقایان Prieto و flicking به عنوان مدیر و سردبیر گردهمایی و با حضور برخی از دیپلمات ها و صاحبان مشاغل بزرگ در شهر پاریس برگزار گردید. 

کسب گواهینامه کیفیت

کسب گواهینامه کیفیت

شرکت مهندسی فرایند و انرژی فران در این گردهمایی برای کسب گواهینامه کیفیت طلایی (Star Quality) از سوی دبیرخانه برگزاری گردهمایی در پاریس انتخاب گردید. این گواهینامه بین المللی هر ساله به شرکتهایی که متعهد به نهادینه سازی فرهنگ کیفیت تشخیص داده شوند، تعلق می گیرد. تعهد به بهبود مستمر، مدیریت ارتباط با مشتریان، بهبود روابط کارکنان و تأمین کنندگان از شاخصهای اصلی ارزیابی گواهینامه کیفیت می باشد.   

 بخش‌های دیگر