اتمام فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی صنایع کاشی و سرامیک

اتمام فاز اول پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی صنایع کاشی و سرامیک

عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه پساب صنعتی مربوط به یکی از کارخانه های معظم تولید کاشی و سرامیک در کشور با هدف بازیافت، بازچرخانی آب و کاهش آلاینده های زیست محیطی در فاز اول با موفقیت به پایان رسید. 

تصفیه خانه پساب صنعتی کارخانه تولید کاشی و سرامیک

تصفیه خانه پساب صنعتی کارخانه تولید کاشی و سرامیک

پساب صنایع کاشی و سرامیک دارای حجم بالایی از مواد معلق نامحلول می باشد. با توجه به حجم بالای آب مصرفی و همچنین محدودیتهای زیست محیطی، تصفیه و بازچرخانی پساب این صنایع اجتناپ ناپذیر است. پساب این کارخانه ها در صورت جداسازی فاضلاب انسانی، عموماً فاقد آلودگی های آلی است. استفاده از فرایندهای جداسازی مواد معلق نامحلول در صورت انجام فعالیتهای دقیق آزمایشگاهی روی نمونه های اخذ شده و طراحی دقیق فرایند، یکی از گزینه های موفق در تصفیه پساب این صنایع به شمار می رود که قابلیت بازیافت بیش از 95 درصد از پساب آولیه را دارد.  

با توجه به کاهش چشمگیر سالانه منابع آب در کشور و بحران کمبود آب در آینده، بازچرخانی آب حاصل از تصفیه پسابهای صنعتی یکی از الزامات بقای بسیاری از صنایع مصرف کننده آب در آینده نزدیک خواهد بود. شرکت مهندسی فران با تکیه بر تخصص و دانش کارشناسان خبره در زمینه تصفیه فاضلاب، توانایی ارائه راه حل های بهینه جهت تصفیه و بازچرخانی طیف وسیعی از پسابهای صنعتی را دارد. 

 بخش‌های دیگر