اتمام عملیات مهندسی پکیج های تزریق فازهای 13، 17/18 و 22/23/24 پارس جنوبی

اتمام عملیات مهندسی پکیج های تزریق فازهای 13، 17/18 و 22/23/24 پارس جنوبی

عملیات طراحی و مهندسی پکیج های تزریق  هیپو کلریت سدیم فازهای 13، 17/18 و 22/23/24 پارس جنوبی در دیسیپلین های مختلف به پایان رسید.  

پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی

عملیات طراحی و مهندسی پکیج های تزریق فازهای 13، 17/18 و 22/23/24 پروژه فراساحل پارس جنوبی جهت تزریق ماده شیمیایی هیپوکلریت سدیم به پایان رسید. طراحی و مهندسی این پروژه شامل ده پکیج تزریق مواد شیمیایی در دیسیپلین های مختلف و مشتمل بر 36 مدرک مهندسی در هر فاز می باشد. سهولت تزریق ماده شیمیایی، کنترل پذیری مناسب عملکرد پکیج در محیط ضد انفجار، انتخاب متریالهای مقاوم در برابر محلول هیپو کلریت و طول عمر بالا از ویژگیهای مهم این پکیج می باشد.

 بخش‌های دیگر