شروع عملیات پایپینگ پکیج ضد انفجار Pressurization مربوط به سکوی نفتی رشادت

شروع عملیات پایپینگ پکیج ضد انفجار Pressurization مربوط به سکوی نفتی رشادت

عملیات پایپینگ و اسپول سازی مربوط پکیج های ضد انفجار Hot & Cold water heater و pressurization package مربوط به سکوی Q4 از جنس SS316L آغاز گردید. 

عملیات پایپینگ و اسپول سازی

عملیات پایپینگ و اسپول سازی

سکوی نفتی فراساحل رشادت، یکی از سکوهای نفتی واقع در خلیج فارس در 110 کیلومتری لاوان متشکل از پنج پلت فرم مجزا می باشد. نفت استخراج شده از این مجموعه توسط یک خط لوله 16 اینچ به جزیره لاوان ارسال می شود. 

پکیج های ضد انفجار Hot & Cold water heater و pressurization package مربوط به سکوی Q4 یک از پکیج های فرایندی ضد انفجار به منظور تأمین آب گرم و سرد تحت فشار سکو می باشد. عملیات پایپینگ و اسپول سازی بر مبنای نقشه های ایزومتریک و با استفاده از پرسنل زبده و متبحر دارای گواهینامه های متنوع و معتبر جوشکاری صنعتی آنجام می شود.

 بخش‌های دیگر