تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب سمی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب اکسیداسیون تصفیه آب با روش اکسیداسیون آب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه آب با روش اکسیداسیون آلی ناتوان بوده و این ترکیبات تصفیه آب با روش اکسیداسیون شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته تصفیه فاضلاب خاص فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل مزایای اکسیداسیون در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف روشهای اکسیداسیون کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش تصفیه پیشرفته و جدید ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم فرآیندهای اکسیداسیون زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن مزایای اکسیداسیون در کنار تابش ماورای فرآیندهای اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( اکسیداسیون آب تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای روشهای اکسیداسیون پیچیده نظیر تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه آب با روش اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش فرآیند اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو اکسیداسیون پیشرفته ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه پساب سمی کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر