تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه آب با روش اکسیداسیون تصفیه فاضلاب سمی های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی روش شیمیایی تصفیه پساب آلی ناتوان بوده و این ترکیبات فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه های جدید در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر روش شیمیایی تصفیه پساب کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش تصفیه فاضلاب خاص ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن اکسیداسیون پیشرفته در کنار تابش ماورای تصفیه های جدید بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی پیچیده نظیر تصفیه فاضلاب سمی موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و روشهای اکسیداسیون پیشرفته فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم مزایای اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی فرآیند اکسیداسیون کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر