تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه پیشرفته و جدید

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب مزایای اکسیداسیون تصفیه آب با روش اکسیداسیون های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی روش نوین تصفیه فاضلاب آلی ناتوان بوده و این ترکیبات فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته روش نوین تصفیه فاضلاب در تصفیه آب و فاضلاب شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در روش نوین تصفیه فاضلاب پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه های جدید کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش اکسیداسیون پیشرفته ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم مزایای اکسیداسیون زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی در کنار تابش ماورای روش نوین تصفیه فاضلاب بنفش

-         فرایند فنتون ( روش نوین تصفیه فاضلاب تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه پساب سمی پیچیده نظیر روشهای اکسیداسیون موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه پساب سمی فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم روشهای اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه فاضلاب سمی خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی روشهای اکسیداسیون پیشرفته کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر