تصفیه های جدید

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب فرایندهای اکسیداسیون مزایای اکسیداسیون پیشرفته روش نوین تصفیه فاضلاب در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته آلی ناتوان بوده و این ترکیبات فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه فاضلاب خاص کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد تصفیه پساب سمی دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف روشهای اکسیداسیون پیشرفته کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه پیشرفته و جدید زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در کنار تابش ماورای تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه فاضلاب خاص تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای روشهای اکسیداسیون پیچیده نظیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه پیشرفته و جدید فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه های جدید کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش مراحل فرآیند اکسیداسیون پیشرفته خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو مزایای اکسیداسیون ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر