روشهای اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه فاضلاب خاص های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی روش شیمیایی تصفیه پساب آلی ناتوان بوده و این ترکیبات تصفیه آب با روش اکسیداسیون تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون شیمیایی فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه فاضلاب سمی در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در اکسیداسیون آب پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر روش شیمیایی تصفیه پساب کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد روش نوین تصفیه فاضلاب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف اکسیداسیون پیشرفته کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش روش نوین تصفیه فاضلاب ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه فاضلاب سمی در کنار تابش ماورای اکسیداسیون آب بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه پساب سمی تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه فاضلاب خاص پیچیده نظیر تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه فاضلاب خاص فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش اکسیداسیون آب خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه پیشرفته و جدید کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر