فرآیند اکسیداسیون

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه پیشرفته و جدید

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب اکسیداسیون فرآیند اکسیداسیون آب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی تصفیه فاضلاب پیچیده آلی ناتوان بوده و این ترکیبات روشهای اکسیداسیون پیشرفته فرآیند اکسیداسیون پیشرفته شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل تصفیه آب به روش اکسیداسیون شیمیایی در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه پساب سمی پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد روش نوین تصفیه فاضلاب دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف روش نوین تصفیه فاضلاب کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش تصفیه آب با روش اکسیداسیون ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم روشهای اکسیداسیون زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن فرآیندهای اکسیداسیون در کنار تابش ماورای تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون بنفش

-         فرایند فنتون ( روشهای اکسیداسیون پیشرفته تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای فرآیند اکسیداسیون پیشرفته پیچیده نظیر تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و تصفیه های جدید فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه آب با روش اکسیداسیون کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر