فرآیند اکسیداسیون پیشرفته

اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پسابهای با آلودگی بالا و سمی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOP) یکی از فرایندهای موثر تصفیه پسابهای بسیار آلوده صنعتی و سمی است. تحقیقات بسیار گسترده ای در توسعه این فرایند در دهه اخیر درکشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است که ممکن است حتی فرایندهای مرسوم تصفیه پساب را در آینده به چالش بکشد. اگرچه روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی توانایی تصفیه طیف وسیعی از آلاینده های موجود در پساب های مختلف را دارا هستند ولی در مورد برخی از ترکیبات آلاینده، تصفیه بیولوژیکی کارایی ندارد.


 

فرایندهای مرسوم در تصفیه پساب تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون تصفیه فاضلاب پیچیده شیمیایی روش شیمیایی تصفیه پساب های صنعتی در حذف و تجزیه بسیاری از ترکیبات شیمیایی آلی ناتوان بوده و این ترکیبات تصفیه فاضلاب سمی شیمیایی به دلیل سمیت بالا، اجتماع باکتریایی را از بین برده و در نتیجه فرایند بیولوژیکی تصفیه پساب را متوقف نموده یا کارایی آنرا کاهش می دهند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته تصفیه فاضلاب پیچیده فرایندی است شیمیایی و غیر انتخابی که با تولید رادیکالهای هیدروکسیل اکسیداسیون پیشرفته در محل، و حمله این رادیکالها به ترکیبات شیمیایی موجود در تصفیه آب با روش اکسیداسیون پساب سریعاً منجر به اکسیداسیون و تجزیه آنها می گردد. این رادیکالها بسیار اکسید کننده بوده و طول عمر تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون کمی دارند و لذا در محل تولید میگردند.

فرایند اکسیداسیون پیشرفته نه تنها در تصفیه پساب کاربرد فرآیندهای اکسیداسیون دارد بلکه در تصفیه نهایی آب شرب نیز با میزان تزریق کنترل شده و مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. حذف تصفیه آب با روش اکسیداسیون کلیه باکتریها و ویروس ها از مهمترین دلایل استفاده از این فرایند در تصفیه نهایی آب می باشد.

رادیکالهای هیدروکسیل در یکی از فرایندهای زیر تولید میگردند:

-         ترکیب تابش اکسیداسیون آب ماورای بنفش و تزریق آب اکسیژنه

-         تزریق هم تصفیه فاضلاب پیچیده زمان آب اکسیژنه و گاز ازن

-         تزریق ازن تصفیه فاضلاب سمی در کنار تابش ماورای تصفیه های جدید بنفش

-         فرایند فنتون ( تصفیه فاضلاب سمی تزریق آب اکسیژنه و نمک آهن به عنوان کاتالیست)

-         تابش ماورای بنفش در کنار بستر دی اکسید تیتانیوم

 

این فرایند در تصفیه پسابهای تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون پیچیده نظیر تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون موارد ذیل قابل استفاده است:

-         تصفیه شیرابه زباله

-         حذف فلزات سنگین و رادیو اکتیو

-         پسابهای بسیار آلوده نفتی و پتروشیمی شامل ترکیبات بنزنی و فرآیندهای اکسیداسیون فنولیک

-         حذف ترکیبات شیمیایی پیچیده ناشی از سموم تصفیه پساب سمی کشاورزی

-         پسابهای با COD بسیار بالا

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته علاوه بر تصفیه پساب، در فرایندهای حذف بو از بخار و گاز خروجی از صنایع و نیز پالایش مزایای اکسیداسیون خاکهای آلوده به مواد شیمیایی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین می توان از این فرایند در شکست ماکرو تصفیه های جدید ملکولهای غیر قابل تصفیه به روش بیولوژیکی در قالب یک فرایند پیش تصفیه استفاده نمود.

شرکت فران آمادگی تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی کامل در طراحی و ساخت تصفیه خانه های پساب در مقیاس پایلوت و صنعتی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته را دارد.

 بخش‌های دیگر