پساب آلوده صنعتی

اكسيداسيون پيشرفته در تصفیه پسابهاي با آلودگی بالای صنايع پساب کاستیک صنعتی نفت وگاز و پتروشيمي

كاستيك مصرفي (Spent Caustic) يكي از پسابهاي چالش برانگيز در صنعت تصفيه آلاینده های صنعتي است كه محصول شيرين سازي گاز طبيعي و يا حذف تركيبات گوگردي و مرکاپتانها در پالايشگاههاي نفت وگاز و صنايع پتروشيمي است. روشهای متفاوتی در تصفیه این نوع پساب وجود دارد. اما در این میان اکسیداسیون پیشرفته یکی از روشهای پرکاربرد در این زمینه می باشد.

مشخصه هايي كه پالايش جريان پساب Spent Caustic را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پيچيده مينمايد عبارتند پساب Spent Caustic از

  • PH بسيار قليايي بالاتر از 11
  • مقدار بسيار زياد يون سديم
  • COD بسيار بالا به فاضلاب کاستیک دليل وجود تركيبات مرکاپتان و هيدروکربوری
  • وجود تركيبات گوگردي بسيار سمي با بوي شديداً نامطبوع

امروزه فرايندهاي متداول در تصفيه اين پساب عبارتند از:

-         اكسيداسيون پساب Spent Caustic فاضلاب کاستیک با هواي مرطوب (Wet air oxidation)

-         اكسيداسيون پيشرفته ( فنتون، فوتو فنتون ، ازن و يا تابش اشعه ماوراي بنفش در حضور پساب کاستیک صنعتی كاتاليست ديوكسيدتيتانيوم )

شركت مهندسي فران با همكاري شركتهاي صاحب تكنولوژي در اين فرايند، آمادگي طراحي، پساب کاستیک صنعتی ساخت و بهره برداري از پكيج هاي تصفيه پساب كاستيك مصرفي با استفاده از فرايند تزريق گاز ازن پساب صنعتی در كنار تابش UV  را دارد.

گاز ازن مورد نياز در اين فرايند، درمحل توليد شده و با ميزان مشخص به پساب Spent Caustic درون فاضلاب تزريق ميگردد. و در كنار تابش اشعه ماوراي بنفش، راديكال هيدروكسيل لازم جهت فرايند اكسيداسيون فاضلاب کاستیک توليد ميگردد.

با بكارگيري كاتاليست در راكتور فرايند مذكور، راندمان فرايند از جنبه هاي پساب کاستیک صنعتی ذيل، در مقايسه با تزريق ازن به تنهايي یا آب اكسيژنه و UV در كنار يكديگر بيشتر خواهد شد:

-         كاهش قابل پساب Spent Caustic پساب صنعتی توجه در مصرف مواد شيميايي

-         امكان به فاضلاب کاستیک كارگيري مجدد كاستيك پس از پالايش

-         كاهش حجم فاضلاب کاستیک پكيچ

-         كاهش قابل توجه در هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و بهره برداري

-         عدم وجود پساب Spent Caustic مواد اكسيد كننده باقيمانده در جريان پساب تصفيه شده 

 بخش‌های دیگر