پساب SPENT CAUSTIC

اكسيداسيون پيشرفته در تصفیه پسابهاي با آلودگی بالای صنايع فاضلاب کاستیک نفت وگاز و پتروشيمي

كاستيك مصرفي (Spent Caustic) يكي از پسابهاي چالش برانگيز در صنعت تصفيه آلاینده های صنعتي است كه محصول شيرين سازي گاز طبيعي و يا حذف تركيبات گوگردي و مرکاپتانها در پالايشگاههاي نفت وگاز و صنايع پتروشيمي است. روشهای متفاوتی در تصفیه این نوع پساب وجود دارد. اما در این میان اکسیداسیون پیشرفته یکی از روشهای پرکاربرد در این زمینه می باشد.

مشخصه هايي كه پالايش جريان پساب Spent Caustic را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پيچيده مينمايد عبارتند فاضلاب کاستیک از

  • PH بسيار قليايي بالاتر از 11
  • مقدار بسيار زياد يون سديم
  • COD بسيار بالا به پساب آلوده صنعتی دليل وجود تركيبات مرکاپتان و هيدروکربوری
  • وجود تركيبات گوگردي بسيار سمي با بوي شديداً نامطبوع

امروزه فرايندهاي متداول در تصفيه اين پساب عبارتند از:

-         اكسيداسيون پساب Spent Caustic پساب صنعتی با هواي مرطوب (Wet air oxidation)

-         اكسيداسيون پيشرفته ( فنتون، فوتو فنتون ، ازن و يا تابش اشعه ماوراي بنفش در حضور پساب صنعتی كاتاليست ديوكسيدتيتانيوم )

شركت مهندسي فران با همكاري شركتهاي صاحب تكنولوژي در اين فرايند، آمادگي طراحي، فاضلاب کاستیک ساخت و بهره برداري از پكيج هاي تصفيه پساب كاستيك مصرفي با استفاده از فرايند تزريق گاز ازن پساب Spent Caustic در كنار تابش UV  را دارد.

گاز ازن مورد نياز در اين فرايند، درمحل توليد شده و با ميزان مشخص به پساب کاستیک صنعتی درون فاضلاب تزريق ميگردد. و در كنار تابش اشعه ماوراي بنفش، راديكال هيدروكسيل لازم جهت فرايند اكسيداسيون پساب آلوده صنعتی توليد ميگردد.

با بكارگيري كاتاليست در راكتور فرايند مذكور، راندمان فرايند از جنبه هاي پساب کاستیک صنعتی ذيل، در مقايسه با تزريق ازن به تنهايي یا آب اكسيژنه و UV در كنار يكديگر بيشتر خواهد شد:

-         كاهش قابل فاضلاب کاستیک پساب صنعتی توجه در مصرف مواد شيميايي

-         امكان به پساب آلوده صنعتی كارگيري مجدد كاستيك پس از پالايش

-         كاهش حجم پساب آلوده صنعتی پكيچ

-         كاهش قابل توجه در هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و بهره برداري

-         عدم وجود پساب Spent Caustic مواد اكسيد كننده باقيمانده در جريان پساب تصفيه شده 

 بخش‌های دیگر