آزمایش اسمز

نحوه عملکرد اسمز معکوس آزمایش اسمز معکوس

اسمز معکوس(Reverse osmosis) فرایندی است که در آن از فشار برای غلبه به فشار اسمزی و معکوس نمودن جریان اسمزی از طریق یک غشای نیمه‌تراوا(semi Permeable membrane) استفاده می‌شود. درک پدیده اسمز معکوس نیازمند تفهیم پدیده طبیعی اسمز است. به طور طبیعی انتقال جرم از محیط با غلظت بالاتر به محیط با غلظت پایین تر انجام می شود. فشار ایجاد شده در این فرایند فشار اسمزی نام دارد. در صورتیکه فشار بالاتری از فشار اسمزی به محلول در جهت عکس وارد شود. جهت جریان طبیعی اسمزی معکوس خواهد گردید و اسمز معکوس رخ می دهد. 

 

ایجاد پدیده اسمز معکوس بدون غشای نیمه تراوا ممکن نخواهد بود. غشای نیمه تراوا به محیط جدا کننده پدیده اسمز یا غشایی اطلاق می شود که اجازه عبور برخی از اتمها و مولکول ها را از خود می دهد و از عبور برخی دیگر آزمایش اسمز معکوس از آنها ممانعت به عمل می آورد. وجود این خاصیت در غشای نیمه تراوا و درک پدیده اسمز معکوس، ایده شیرین پدیده اسمز معکوس سازی آبهای شور را به وجود آورد. شیرین سازی آب دریا و آبهای شور پرکاربردترین مصرف پدیده اسمز معکوس می اسمز معکوس چیست باشد.

برای تفهیم بهتر نحوه شیرین سازی آب دریا توسط پدیده اسمز معکوس فرض کنید دو ظرف، یکی حاوی شرح فرآیند سیستم تصفیه آب اسمز معکوس آب نمک و دیگری حاوی آب خالص توسط یک لوله به یکدیگر متصل شوند و هر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در اسمز معکوس چیست یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک چگونگی عملکرد اسمز معکوس به صورت پدیده اسمز نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد. اما اگر بین پدیده اسمز معکوس این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند، یونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت. جهت برقراری تعادل در غلظت مطابق پدیده اسمز، آب خالص از ظرف خود به ظرف اسمز معکوس آب مقطر آب نمک انتقال می‌یابد و این عمل تا آنجا ادامه می‌یابد که ارتفاع آب در ظرف آب نمک افزایش می عملکرد سیستم اسمز معکوس یابد. این اختلاف سطح در حقیقت فشار اسمزی است. حال اگر فشار سطح در سمت آب نمک افزایش یابد، مسیر حرکت پدیده اسمز آب از طرف آب نمک به ظرف آب عوض می شود. با افزایش فشار میزان جریان عبوری از غشای نیمه تراوا نیز افزایش پدیده اسمز می یابد. این مفهوم در تمامی آب شیرین کن های سرتاسر دنیا منجر به شیرین سازی روزانه میلیونها لیتر آب آزمایش اسمز دریا به آب شرب می شود. 

شرکت مهندسی فران توانایی ارائه سمینارهای آموزشی و کاربردی در زمینه عملکرد تصفیه اسمز معکوس طراحی، بهره برداری و نگهداری واحدهای آب شیرین کن اسمز معکوس را با استفاده از اساتید متخصص و کارآزموده شرح فرآیند سیستم تصفیه آب اسمز معکوس در زمینه آب شیرین کن های صنعتی را دارا می باشد.

 

 

جهت کسب هرگونه اطلاع و سوال در مورد هزینه انواع پکیج اسمز معکوس، آب شیرین کن ها میزان تولید و پدیده اسمز نحوه عملکرد و کاربرد آن در صنعت مربوط به حرفه یا محیط مورد نیاز خود با شماره ۸۸۸۸۸۹۳۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید عملکرد تصفیه اسمز معکوس و یا با تلگرام 09333588429 در هر ساعت از شبانه روز مکاتبه نمایید.

 

 

 بخش‌های دیگر