فولینگ غشا

اسمز معکوس - گرفتگی ممبران (Fouling) fouling غشا

ممبران های اسمز معکوس پس از گذشت مدت زمانی از بهره برداری با توجه به شرایط بهره برداری دچار گرفتگی(fouling) می شوند که بر راندمان کارکرد ممبران ها تأثیر منفی دارد. شدت و نوع گرفتگی با توجه به شرایط کارکرد و مدت زمان گذشته از آخرین CIP متفاوت می باشد. شناسایی نوع گرفتگی جهت انتخاب محلول مناسب برای عملیات CIP از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت مهندسی فران با تکیه بر متخصصین زبده در زمینه بهره برداری از واحدهای اسمز معکوس و ارتباط نزدیک با صاحبان فناوری، در زمینه شستشوی شیمیایی مناسب، شناسایی نوع گرفتگی ممبرانها و راهکارهای جبرانی به صنایع مختلف خدمات مشاوره ارائه می نماید. 

ممبرانها در واحدهای آب شیرین با سيستم اسمز معكوس پس از یک دوره زمان كاركرد با توجه به شرايط عملياتي فولینگ غشا و كيفيت آب ورودي به دليل وجود انواع آلايندهها در آب خوراك دچار گرفتگي خواهند شد كه از جمله اين آلاينده فولینگ غشا ها ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

  • رسوبات كربنات كلسيم
  • رسوبات سولفات كلسيم، باريم و فولینگ غشا يا استرونتیوم
  • اكسيدهاي فلزي و آهن، منگنر، مس، نيكل، آلومينيوم،...)
  • رسوبات سليس پليمر شده
  • ذرات كلوييدي آلی / معدنی
  • آلاينده هاي بيولوژيكي
  • ذرات آلي با منشاء طبيعي

سرعت و ميزان فولینگ غشا گرفتگی ممبران ها همانگونه كه قبلا اشاره شد، به كيفیت ، تعداد فاكتورهاي آلايندهي موجود در fouling غشا آب ورودي و بازدهي سيستم بستگي دارد. اغلب گرفتگيها در ممبران در صورت عدم كنترل به موقع، به تدريج ازدياد fouling ممبران يافته و باعث آسيبهاي جدي در عملكرد ممبران در مدت زمان كوتاه خواهد شد.

زمان شستشوی شیمیایی فولینگ ممبران اسمز معکوس را با توجه به عوامل ذیل می توان تعیین نمود:

  • کاهش دبی جریان آب تولیدی (10 تا 15 درصد)
  • افزایش TDS جریان آب تولیدی (10 تا 15 درصد کاهش کیفیت)
  • افزایش افت فشار بین ورودی و خروجی

همچنين شايان ذكر فولینگ ممبران اسمز معکوس است، در صورت عدم بهره برداري سيستم در شرايط عملياتي نرمال و پایدار، مقادير اساسي نظير fouling غشا شدت جريان توليدي، فشار برگشتي جريان توليدي (Permeate back- pressure)، بازدهي سيستم، دما و TDS ورودي دچار نوسان خواهد شد بنابراين fouling ممبران به منظور امكان تشخيص به موقع و صحيح وقوع گرفتگي در ممبرانها بايستي فاكتورهاي فولینگ غشا عنوان شده ثابت نگه داشته شوند. در غير اين صورت امكان بررسي علل تغيير در اين مقادير وجود نخواهد فولینگ غشا داشت.

جدول زير خلاصه اي از اثرات مخرب برخي از آلاينده هاي معمول و عوامل ناخواسته را بر عملكرد fouling غشا ممبرانها نشان مي دهد:

ميزان عبور نمك

فشار ورودي

افت فشار

محل وقوع احتمالي fouling ممبران

دلايل احتمالي (آلاينده)

افزايش سريع

افزايش سريع

افزايش سريع

مرحله اول

ممبرانهاي جلو

اكسيدهاي فلزي

(Fe, Mn, Cu, Ni, Zn)

افزايش جزئي

افزايش تدريجي

افزايش تدريجي

مرحله اول

 ممبرانهاي جلو

ذرات كلوييدي آلي/ معدني

افزايش قابل توجه

افزايش جزئي

افزايش نسبي

مرحله آخر

ممبرانهاي انتهايي فولینگ غشا

رسوبات معدني

(Ca, Mg, Ba,..)

نرمال- افزايش

افزايش

نرمال- افزايش

مرحله آخر

 ممبرانهاي انتهايي

سليس پليمر شده

نرمال- افزايش

افزايش قابل توجه

افزايش قابل توجه

كليه مراحل

 ممبرانهاي انتهايي

گرفتگي بيولوژيكي

كاهش

افزايش

افزايش تدريجي

كليه مراحل

گرفتگي آلي

(Dissolved NOM)

نرمال- افزايش

افزايش

نرمال- افزايش

درمرحله دوم اغلب fouling غشا شديدتر

رسوب آنتي اسكالانت

افزايش

كاهش

نرمال افزايش

در مرحله اول اغلب fouling ممبران شديدتر

آسيب های سايشي (ذرات كربني ...)

افزايش

نرمال- افزايش

نرمال- افزايش

تصادفي

(معمولا در آداپتور فولینگ ممبران اسمز معکوس ورودي)

نشتي O-ring

(اتصالات و آداپتور)

افزايش

نرمال- كاهش

نرمال- كاهش

شديدتر در مرحله اول

نشتي Glue line

(در اثر فشار fouling ممبران برگشتي جريان توليدي در سرويس و Standby  )

افزايش

افزايش

(پيرو گرفتگي هاي فولینگ غشا فولینگ ممبران اسمز معکوس قبلي و افزايش اختلاف فشار)

افزايش

(پيرو گرفتگي هاي قبلي و افزايش اختلاف فشار)

ممبرانهاي انتهايي در هر مرحله

نشتي Glue line

(در اثر بسته بودن شير در جريان فولینگ ممبران اسمز معکوس توليدي در زمان شستشو و يا فلاشينگ)

 

مطلب مهم قابل توجه  در سيستمهاي fouling ممبران اسمز معكوس ملاحظات مربوط به محلول شستشو میباشد.  ممبران های پلی آمیدی نبايستي در هيچ شرايطي fouling غشا در تماس با آب حاوي كلر قرار گيرند در غير اين صورت دچار آسيبهاي غير قابل برگشت خواهند شد. بنابراين ضرورتی است که در زمان گندزدايي خطوط لوله، مخازن و ساير تجهيزات مراقبتهاي لازم جهت جلوگيري از رسيدن فولینگ غشا كلر به ممبرانها انجام شود. و در صورت وجود هر گونه ذرات كلر در آب ورودي به ممبرانها عمليات خنثي سازي fouling غشا صورت گيرد كه اين كار توسط محلول  متا بيسولفات سديم SMBS در مدت زمان كافي و اختلاط كامل انجام fouling ممبران پذير است.

 بخش‌های دیگر