آموزش نرم افزار ROSA

آموزش نرم افزار ROSA برگزاری کلاس های تخصصی نرم افزار ROSA

شرکت فران با اتکا به مهندسین متخصص خود کلاس های آموزشی در زمینه طراحی و ساخت پکیج های اسمز معکوس(RO) برگزار می کند.

کلاس های اموزشی در این ارتباط شامل موارد ذیل می گردد:

-آموزش کامل نرم افزار LAUNCH ROSA9 به صورت مقدماتی و پیشرفته

-آموزش کامل نرم افزار SOLIDWORKS به صورت مقدماتی و پیشرفته

آشنایی با نرم افزار LAUNCH ROSA9

 

 

نرم افزار تخصصی ROSA، یکی از معتبر ترین نرم اموزش نرم افزار ROSA افزارهای موجود برای طراحی سیستم های اسمز معکوس می باشد. این نرم افزار به سفارش شرکت DOW برای سهولت در اموزش نرم افزار ROSA طراحی پکیجهای RO و انتخاب صحیح ممبران فیلمتک ساخته شده است.

محتوای کلاس آموزشی نرم افزار ROSA

-معرفی تصفیه آب به روش اسمز معکوس و عملکرد آن به صورت مختصر و مفید

-آشنایی با مشخصات اب ورودی اموزش نرم افزار SOLIDworks و کیفیت آب خروجی

-آموزش کامل نحوه انتخاب پیش تصفیه آب قبل از ورود به سیستم RO

-آشنایی با انواع ثبت نام کلاس اموزشی نرم افزارهای تخصصی RO ممبران ها و عملکرد مختص هر کدام

-محاسبه میزان جریان آب ورودی و خروجی

-نحوه انتخاب جنس و سایز آموزش نرم افزار ROSA لوله های ورودی و خروجی

-آموزش کامل طراحی سیستم اسمز معکوس با استفاده از نزم افزار ROSA

-چگونگی چیدمان ممبران ها و انتخاب سناریوی تصفیه آب

-متناسب سازی سازی تجهیزات مورد نیاز با بازار برگزاری اموزش نرم افزار SOLIDworks کلاس های تخصصی نرم افزار ROSA داخلی کشور

-چگونگی بالا بردن راندمان سیستم اسمز معکوس در کنار کاهش قیمت سیستم

نحوه برگزاری کلاس های اموزشی نرم افزار ROSA

-کلاس ها به صورت خصوصی و دست جمعی برگزار می شوند.

-در پایان هر دوره اموزشی نرم افزار ROSA دوره گواهی نامه صلاحیت طراحی سیستم های RO به شرکت کنندگان تعلق می گیرد.

-جهت هماهنگی از زمان ثبت نام کلاس اموزشی نرم افزارهای تخصصی RO برگزاری و هزینه کلاس های آموزشی نرم افزار ROSA تماس حاصل فرمایید. تلفن:88888938   اموزش نرم افزار روزا

 بخش‌های دیگر