ثبت نام کلاس اموزشی نرم افزارهای تخصصی RO

آموزش نرم افزار ROSA آموزش نرم افزار ROSA

شرکت فران با اتکا به مهندسین متخصص خود کلاس های آموزشی در زمینه طراحی و ساخت پکیج های اسمز معکوس(RO) برگزار می کند.

کلاس های اموزشی در این ارتباط شامل موارد ذیل می گردد:

-آموزش کامل نرم افزار LAUNCH ROSA9 به صورت مقدماتی و پیشرفته

-آموزش کامل نرم افزار SOLIDWORKS به صورت مقدماتی و پیشرفته

آشنایی با نرم افزار LAUNCH ROSA9

 

 

نرم افزار تخصصی ROSA، یکی از معتبر ترین نرم اموزش نرم افزار ROSA افزارهای موجود برای طراحی سیستم های اسمز معکوس می باشد. این نرم افزار به سفارش شرکت DOW برای سهولت در اموزش نرم افزار ROSA طراحی پکیجهای RO و انتخاب صحیح ممبران فیلمتک ساخته شده است.

محتوای کلاس آموزشی نرم افزار ROSA

-معرفی تصفیه آب به روش اسمز معکوس و عملکرد آن به صورت مختصر و مفید

-آشنایی با مشخصات اب ورودی دوره اموزشی نرم افزار ROSA و کیفیت آب خروجی

-آموزش کامل نحوه انتخاب پیش تصفیه آب قبل از ورود به سیستم RO

-آشنایی با انواع ثبت نام کلاس اموزشی نرم افزارهای تخصصی RO ممبران ها و عملکرد مختص هر کدام

-محاسبه میزان جریان آب ورودی و خروجی

-نحوه انتخاب جنس و سایز اموزش نرم افزار روزا لوله های ورودی و خروجی

-آموزش کامل طراحی سیستم اسمز معکوس با استفاده از نزم افزار ROSA

-چگونگی چیدمان ممبران ها و انتخاب سناریوی تصفیه آب

-متناسب سازی سازی تجهیزات مورد نیاز با بازار آموزش نرم افزار ROSA داخلی کشور

-چگونگی بالا بردن راندمان سیستم اسمز معکوس در کنار کاهش قیمت سیستم

نحوه برگزاری برگزاری کلاس های تخصصی نرم افزار ROSA کلاس های اموزشی نرم افزار ROSA

-کلاس ها به صورت خصوصی و دست جمعی برگزار می شوند.

-در پایان هر اموزش نرم افزار روزا دوره گواهی نامه صلاحیت طراحی سیستم های RO به شرکت کنندگان تعلق می گیرد.

-جهت هماهنگی از زمان اموزش نرم افزار SOLIDworks برگزاری و هزینه کلاس های آموزشی نرم افزار ROSA تماس حاصل فرمایید. تلفن:88888938   اموزش نرم افزار روزا

 بخش‌های دیگر