���������� ���������� ������������

تصفیه فاضلاب بیمارستانی و جداگانه از تصفیه فاضلاب شهری دفع فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستانی حاوی طیف گسترده تر و غنی تری از مواد دارویی نسبت به فاضلاب شهری می باشد، با این وجود، متاسفانه بدون انجام فرایند تصفیه فاضلاب، مستقیم به شبکه فاضلاب تخلیه می شوند. با توجه به این که مجتمع های تصفیه فاضلاب سنتی شهری به منظور تصفیه فاضلاب بیمارستانی طراحی نشده اند، جریان خروجی آنها حاوی آلاینده هایی است که برای آب های سطحی و زیرزمینی محیط زیست محل تخلیه آنها به شدت مخرب و خطر آفرین می باشد.

تصفیه فاضلاب به روش سنتی لجن فعال و موازی بر روی دو فاضلاب بیمارستانی مقاله در مورد تصفیه آب و فاضلاب و فاضلاب شهری انجام شده و بازدهی فرایند بر پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان خروجی آنها سنجیده شده است. با استفاده از شش عدد بیوفیلم استاندارد خروجی فاضلاب بیمارستان ماهیانه کولونیزه شده بر روی جریان خروجی فاضلاب شهری و فاضلاب بیمارستانی، موارد زیر مشخص گردید:

·        مواد دارویی فاضلاب بیمارستان بازدهی جذب بالاتری در تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارند.

·        خروجی فاضلاب استاندارد خروجی فاضلاب بیمارستان فاضلاب بیمارستان تصفیه شده بیمارستانی، همچنان حاوی غلظت قابل توجهی از مواد مقاله تصفیه فاضلاب دارویی است.

·        ساختار بیوفیلم رشد داده شده برای فاضلاب بیمارستان دو فاضلاب مورد بررسی نشان از تفاوت ساختار آنها دارد.

·        بیوفیلم رشد داده شده در خروجی تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارای رشد کمتر و تنوع کمتری نسبت به مقاله در مورد تصفیه آب و فاضلاب بیوفیلم رشد داده شده در خروجی تصفیه فاضلاب شهری است.

·        با توجه مقاله تصفیه فاضلاب به نتایج بررسی، مشخص گردید تصفیه جداگانه و طراحی خاص فرایندی برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی مورد نیاز است.

 

منبع:

Separate treatment of hospital and urban wastewaters دفع فاضلاب بیمارستان

 بخش‌های دیگر