فرآیند UASB

راکتور تصفیه بی هوازی پساب با بستر لجن و جریان بالا تصفیه بی هوازی UASB رونده(UASB)

فرایند بی هوازی از نوع UASB یکی از مهمترین روشهای تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی است. این روش در سال 1960 میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن کاملاً کنترل شده عبور مینماید. این تماس، سبب جذب مواد آلی مولد COD توسط بستر باکتری گردیده و منجر به تجزیه این مواد آلی به محصولات نهایی فرایند بی هوازی شامل گاز هیدروژن، گاز متان و دی اکسیدکربن میگردد. این فرایند نیز مشابه دیگر فرایندهای بی هوازی شدیداً متاثر از دما و PH است.


 

راکتور UASB مزایای زیادی نسبت به دیگر فرایندهای بی هوازی معمول در تصفیه فاضلاب دارد. علاوه بر امکان ساخت مزیت UASB به روش آن در داخل کشور، این فرایند توانایی تحمل بار هیدرولیکی و آلی بالایی را دارد. بهره گیری از گرانول های مزایای UASB لجن با دانستیه بالاتر شدت واکنش بیولوژیکی و در نتیجه راندمان تصفیه بیولوژیکی را افزایش می دهد.

بخش کلیدی این راکتور، تصفیه بی هوازی UASB جداکننده سه فازی پساب تصفیه شده، لجن و بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی راکتور های تصفیه فاضلاب آن بسیار پیچیده و توام با دقت و ظرافت مهندسی است. در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریالهای غیر فلزی تصفیه بی هوازی UASB یا پوششهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.

پارامترهای کنترلی کلیدی در طراحی این راکتور، سرعت جریان روبه بالا و ارتفاع لجن موجود در راکتور است.

مزایای این فرایند عبارتند از:

-         تولید لجن مازاد بسیار کم و تثبیت شده

-         مصرف انرژی پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB بسیار کم و تولید بیوگاز با ارزش حرارتی 150 وات به ازای تصفیه بی هوازی UASB هر متر مکعب بیوگاز تولیدی

-         مقاومت قابل توجه مزیت UASB به روش توده بیولوژیکی به کمبود مواد غذایی

-         پذیرش بار فرآیند UASB COD بالا در جریان ورودی

-         امکان جمع آوری، پالایش و معایب UASB بکارگیری بیوگاز تولیدی در سیستمهای تولید هم زمان برق وگرما (CHP )     تصفیه بی هوازی UASB پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB تصفیه بی هوازی بروش UASB فرآیند UASB

شرکت مهندسی فران مزایای روش بی هوازی به هوازی با همکاری پیشگامان طراحی و ساخت راکتورهای UASB در اروپا آمادگی ارائه خدمات در زمینه طراحی، تأمین عیب تصفیه UASB تجهیزات و ساخت راکتورهای UASB جهت تصفیه انواع مختلف فاضلاب و پساب دارد.  

                                                                                               

 بخش‌های دیگر