مزایای UASB

راکتور تصفیه بی هوازی پساب با بستر لجن و جریان بالا معایب UASB رونده(UASB)

فرایند بی هوازی از نوع UASB یکی از مهمترین روشهای تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی است. این روش در سال 1960 میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن کاملاً کنترل شده عبور مینماید. این تماس، سبب جذب مواد آلی مولد COD توسط بستر باکتری گردیده و منجر به تجزیه این مواد آلی به محصولات نهایی فرایند بی هوازی شامل گاز هیدروژن، گاز متان و دی اکسیدکربن میگردد. این فرایند نیز مشابه دیگر فرایندهای بی هوازی شدیداً متاثر از دما و PH است.


 

راکتور UASB مزایای زیادی نسبت به دیگر فرایندهای بی هوازی معمول در تصفیه فاضلاب دارد. علاوه بر امکان ساخت راکتور تصفیه بی هوازی با بستر لجن و جریان بالا رونده آن در داخل کشور، این فرایند توانایی تحمل بار هیدرولیکی و آلی بالایی را دارد. بهره گیری از گرانول های تصفیه فاضلاب به روش UASB لجن با دانستیه بالاتر شدت واکنش بیولوژیکی و در نتیجه راندمان تصفیه بیولوژیکی را افزایش می دهد.

بخش کلیدی این راکتور، مزایای روش بی هوازی به هوازی جداکننده سه فازی پساب تصفیه شده، لجن و بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی تصفیه فاضلاب به روش UASB آن بسیار پیچیده و توام با دقت و ظرافت مهندسی است. در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریالهای غیر فلزی تصفیه فاضلاب به روش UASB یا پوششهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.

پارامترهای کنترلی کلیدی در طراحی این راکتور، سرعت جریان روبه بالا و ارتفاع لجن موجود در راکتور است.

مزایای این فرایند عبارتند از:

-         تولید لجن مازاد بسیار کم و تثبیت شده

-         مصرف انرژی مزیت UASB به روش بسیار کم و تولید بیوگاز با ارزش حرارتی 150 وات به ازای مزایای روش بی هوازی به هوازی هر متر مکعب بیوگاز تولیدی

-         مقاومت قابل توجه پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB توده بیولوژیکی به کمبود مواد غذایی

-         پذیرش بار مزایای UASB COD بالا در جریان ورودی

-         امکان جمع آوری، پالایش و راکتور های تصفیه فاضلاب بکارگیری بیوگاز تولیدی در سیستمهای تولید هم زمان برق وگرما (CHP )     مزیت UASB به روش تصفیه فاضلاب به روش UASB پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB

شرکت مهندسی فران معایب UASB با همکاری پیشگامان طراحی و ساخت راکتورهای UASB در اروپا آمادگی ارائه خدمات در زمینه طراحی، تأمین معایب UASB تجهیزات و ساخت راکتورهای UASB جهت تصفیه انواع مختلف فاضلاب و پساب دارد.  

                                                                                               

 بخش‌های دیگر