معایب UASB

راکتور تصفیه بی هوازی پساب با بستر لجن و جریان بالا فرآیند UASB رونده(UASB)

فرایند بی هوازی از نوع UASB یکی از مهمترین روشهای تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی است. این روش در سال 1960 میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن کاملاً کنترل شده عبور مینماید. این تماس، سبب جذب مواد آلی مولد COD توسط بستر باکتری گردیده و منجر به تجزیه این مواد آلی به محصولات نهایی فرایند بی هوازی شامل گاز هیدروژن، گاز متان و دی اکسیدکربن میگردد. این فرایند نیز مشابه دیگر فرایندهای بی هوازی شدیداً متاثر از دما و PH است.


 

راکتور UASB مزایای زیادی نسبت به دیگر فرایندهای بی هوازی معمول در تصفیه فاضلاب دارد. علاوه بر امکان ساخت پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB آن در داخل کشور، این فرایند توانایی تحمل بار هیدرولیکی و آلی بالایی را دارد. بهره گیری از گرانول های پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB لجن با دانستیه بالاتر شدت واکنش بیولوژیکی و در نتیجه راندمان تصفیه بیولوژیکی را افزایش می دهد.

بخش کلیدی این راکتور، تصفیه بی هوازی UASB جداکننده سه فازی پساب تصفیه شده، لجن و بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی مزایای روش بی هوازی به هوازی آن بسیار پیچیده و توام با دقت و ظرافت مهندسی است. در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریالهای غیر فلزی تصفیه بی هوازی بروش UASB یا پوششهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.

پارامترهای کنترلی کلیدی در طراحی این راکتور، سرعت جریان روبه بالا و ارتفاع لجن موجود در راکتور است.

مزایای این فرایند عبارتند از:

-         تولید لجن مازاد بسیار کم و تثبیت شده

-         مصرف انرژی تصفیه بی هوازی UASB بسیار کم و تولید بیوگاز با ارزش حرارتی 150 وات به ازای معایب UASB هر متر مکعب بیوگاز تولیدی

-         مقاومت قابل توجه تصفیه فاضلاب به روش UASB توده بیولوژیکی به کمبود مواد غذایی

-         پذیرش بار تصفیه بی هوازی UASB COD بالا در جریان ورودی

-         امکان جمع آوری، پالایش و تصفیه بی هوازی بروش UASB بکارگیری بیوگاز تولیدی در سیستمهای تولید هم زمان برق وگرما (CHP )     پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB مزیت فرایند UASB عیب تصفیه UASB تصفیه بی هوازی UASB

شرکت مهندسی فران تصفیه فاضلاب به روش UASB با همکاری پیشگامان طراحی و ساخت راکتورهای UASB در اروپا آمادگی ارائه خدمات در زمینه طراحی، تأمین پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB تجهیزات و ساخت راکتورهای UASB جهت تصفیه انواع مختلف فاضلاب و پساب دارد.  

                                                                                               

 بخش‌های دیگر