پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB

راکتور تصفیه بی هوازی پساب با بستر لجن و جریان بالا معایب UASB رونده(UASB)

فرایند بی هوازی از نوع UASB یکی از مهمترین روشهای تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی است. این روش در سال 1960 میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن کاملاً کنترل شده عبور مینماید. این تماس، سبب جذب مواد آلی مولد COD توسط بستر باکتری گردیده و منجر به تجزیه این مواد آلی به محصولات نهایی فرایند بی هوازی شامل گاز هیدروژن، گاز متان و دی اکسیدکربن میگردد. این فرایند نیز مشابه دیگر فرایندهای بی هوازی شدیداً متاثر از دما و PH است.


 

راکتور UASB مزایای زیادی نسبت به دیگر فرایندهای بی هوازی معمول در تصفیه فاضلاب دارد. علاوه بر امکان ساخت تصفیه بی هوازی UASB آن در داخل کشور، این فرایند توانایی تحمل بار هیدرولیکی و آلی بالایی را دارد. بهره گیری از گرانول های معایب UASB لجن با دانستیه بالاتر شدت واکنش بیولوژیکی و در نتیجه راندمان تصفیه بیولوژیکی را افزایش می دهد.

بخش کلیدی این راکتور، فرآیند UASB جداکننده سه فازی پساب تصفیه شده، لجن و بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی راکتور های تصفیه فاضلاب آن بسیار پیچیده و توام با دقت و ظرافت مهندسی است. در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریالهای غیر فلزی راکتور های تصفیه فاضلاب یا پوششهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.

پارامترهای کنترلی کلیدی در طراحی این راکتور، سرعت جریان روبه بالا و ارتفاع لجن موجود در راکتور است.

مزایای این فرایند عبارتند از:

-         تولید لجن مازاد بسیار کم و تثبیت شده

-         مصرف انرژی راکتور های تصفیه فاضلاب بسیار کم و تولید بیوگاز با ارزش حرارتی 150 وات به ازای تصفیه فاضلاب به روش UASB هر متر مکعب بیوگاز تولیدی

-         مقاومت قابل توجه تصفیه بی هوازی بروش UASB توده بیولوژیکی به کمبود مواد غذایی

-         پذیرش بار مزایای روش بی هوازی به هوازی COD بالا در جریان ورودی

-         امکان جمع آوری، پالایش و مزیت فرایند UASB بکارگیری بیوگاز تولیدی در سیستمهای تولید هم زمان برق وگرما (CHP )     سیستم تصفیه UASB راکتور تصفیه بی هوازی با بستر لجن و جریان بالا رونده مزیت فرایند UASB پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB

شرکت مهندسی فران مزیت UASB به روش با همکاری پیشگامان طراحی و ساخت راکتورهای UASB در اروپا آمادگی ارائه خدمات در زمینه طراحی، تأمین راکتور های تصفیه فاضلاب تجهیزات و ساخت راکتورهای UASB جهت تصفیه انواع مختلف فاضلاب و پساب دارد.  

                                                                                               

 بخش‌های دیگر