تصفیه پساب بی هوازی UASB

تصفیه بی هوازی به روش UASB تصفیه پساب بی هوازی UASB

راکتور UASB یکی از پرکاربردترین فرایندهای متداول در تصفیه بی هوازی فاضلاب و پسابهای صنعتی است. این روش در سال 1960 میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن کاملاً کنترل شده عبور مینماید. این تماس، سبب جذب مواد آلی مولد COD توسط بستر باکتری گردیده و منجر به تجزیه این مواد آلی به محصولات نهایی فرایند بی هوازی شامل گاز هیدروژن، گاز متان و دی اکسیدکربن میگردد. این فرایند نیز مشابه دیگر فرایندهای بی هوازی شدیداً متاثر از دما و PH است.

راکتور UASB مزایای زیادی نسبت به دیگر فرایندهای بی هوازی معمول در تصفیه فاضلاب دارد. علاوه بر امکان ساخت آن تصفیه فاضلاب صنعتی شیرین در داخل کشور، این فرایند توانایی تحمل بار هیدرولیکی و آلی بالایی را دارد. بهره گیری از گرانول های لجن تصفیه فاضلاب بی هوازی UASB با دانستیه بالاتر شدت واکنش بیولوژیکی و در نتیجه راندمان تصفیه بیولوژیکی را افزایش می دهد.

بخش کلیدی این تصفیه فاضلاب صنعتی شیرین راکتور، جداکننده سه فازی پساب تصفیه شده ، لجن، بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی آن بسیار تصفیه پساب بی هوازی UASB پیچیده و توام با دقت و ظرافت مهندسی است. در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریالهای غیر فلزی یا تصفیه پساب شیرین پوششهای مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.

پارامترهای کنترلی کلیدی در طراحی این راکتور سرعت جریان تصفیه پساب بی هوازی UASB روبه بالا و ارتفاع لجن موجود در راکتور است.

مزایای این فرایند عبارتند از:

  • تولید لجن مازاد تصفیه فاضلاب شیرین بسیار کم و تثبیت شده
  • مصرف انرژی بسیار کم و تولید بیوگاز با ارزش حرارتی 150 وات به ازای تصفیه فاضلاب صنعتی شیرین هر متر مکعب بیوگاز تولیدی
  • مقاومت قابل توجه توده بیولوژیکی به کمبود مواد غذایی
  • پذیرش بار COD بالا در جریان ورودی
  • امکان جمع آوری، پالایش و بکارگیری بیوگاز تولیدی در سیستمهای تولید هم تصفیه فاضلاب صنعتی شیرین زمان برق وگرما

 بخش‌های دیگر