تصفیه آب دریا و آب لب شور به روش اسمز معکوس و روش تقطیری

تصفیه آب دریا، سهم روش اسمز معکوس از کل بازار جهانی

تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس یکی از دو روش اقتصادی در سطح جهانی برای غلبه بر بحران آب در دنیاست. اقیانوس ها بیش از 97% ذخیره آب دنیا را در خود دارند. 2% ذخیره آب در کوه های یخی در قطب قرار داشته و میزان آب قابل آشامیدن در سطح زمین تنها معادل 0.5% کل ذخیره آب کره زمین است. مقادیر زیادی آب قابل شرب در اعماق سطح زمین وجود دارند ولی عموما به دلیل عمق زیادشان صرفه و توجیه اقتصادی برای دسترسی به آن تا کنون وجود ندارد. از سوی دیگر آب دریا برای استفاده انسانی، صنعتی و کشاورزی نا مناسب می باشد. با حذف نمک از ذخیره نسبتا نامحدود آب دریا، نمک زدایی و تصفیه آب دریا به عنوان یک منبع و روش مهم به جهت تولید آب مطرح شده است.

تصفیه آب دریا در منطقه خاورمیانه برای کشورهایی همچون عربستان، امارات و کویت بسیار حیاتی است. بنابراین این نیازمندی برای کل منطقه خاورمیانه در حال افزایش پرسرعت می باشد. در سطح جهانی کشورهای مطرح در زمینه تصفیه آب دریا و نمک زدایی آن از نقطه نظر ظرفیت تصفیه آب به ترتیب عربستان (17.4%)، ایالات متحده (16.2%)، امارات متحده عربی (14.7%)، اسپانیا (6.4%) و کویت (5.8%) هستند. در سال 2001 میلادی تصفیه آب دریا و تصفیه آب لب شور به ترتیب با 60% و 40% حجم تصفیه آب در سطح جهانی را در بر گرفتند. در پایان سال 2002 میلادی تصفیه آب با دور روش تقطیر و اسمز معکوس به ترتیب سهمی برابر 36.5% و 47.2% را از آن خود کردند. برای تصفیه آب دریا به صورت جداگانه نیز با توجه به ارزان بودن انرژی در کشورهای متقاضی این زمینه، تصفیه آب به روش تقطیری سهم 61.6% و روش اسمز معکوس سهم 26.7% را تصاحب کرده اند. ظرفیت کنونی تصفیه آب در سطح جهانی چیزی حدود 40 میلیون متر مکعب در روز بوده و نرخ متوسط رشد تقاضا در 5 سال اخیر نیز 12% در سال تجربه شده است.

 

منبع:

Advances in seawater desalination technologies

 بخش‌های دیگر